Buitengewone algemene ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk

Woensdag 19 juni 2019

Het bestuur nodigt iedereen uit de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) bij te wonen op woensdag 19 juni 2019. Aanvang 20:30 uur.

Waarom een embargo?

De BALV zal in het teken staan van de ontwikkelingen rondom de voorgenomen aankoop van de (turn)hal. Het bestuur wenst haar leden te informeren over de huidige stand van zaken en alternatieve opties. Het spreekt denk ik voor zich dat dit uiterst vertrouwelijke kwesties betreffen  die nu (nog) niet naar buiten mogen komen, reden waarom er een embargo geldt.

Agenda

De agenda van deze avond is bijgevoegd. De stukken voor de BALV zijn op te vragen conform vermelding in de agenda .

Ik zou iedereen willen vragen om de agenda met bijlage(n) te verspreiden onder de leden en de leden zoveel mogelijk aansporen om erbij te zijn! Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor de ouders van onze jeugdleden. Het staat jullie vrij om deze mail aan de leden en/of de ouders door te sturen.

Waarom de BALV bijwonen?
Wij hechten veel waarde aan de visie van onze leden. Tijdens de BALV bieden wij al onze leden de gelegenheid om vragen en/of bezorgdheden omtrent de toekomst van de (turn)hal te delen.

Daarnaast vragen wij de leden een stem uit te brengen aangaande de in de agenda genoemde punten, zodat het bestuur inzicht krijgt in het standpunt van de leden en wat het mandaat is dat wij van de leden krijgen.

De (concept)stukken kunnen per e-mail worden opgevraagd bij secretaris@kdo-lekkerkerk.nl De stukken zullen tijdens de BALV ter inzage liggen.

Let op, de BALV zal op een andere locatie dan gebruikelijk worden gehouden! Graag heten wij iedereen van harte welkom aan het adres Van Markenstraat 10 te Lekkerkerk.