Wijzigen automatische incasso

U kunt hieronder uw persoonsgegevens invullen en uw NIEUWE rekeninggegevens.
In verband met de automatische incasso dient u opnieuw akkoord te geven op de algemene/ incasso voorwaarden.
Wij zullen deze dan opnemen in onze ledenadministratie.

Vul de naam van het betreffende lid in.
Vul hier uw "nieuwe" IBAN rekeningnummer in!
Algemene voorwaarden/ Voorwaarden automatische incasso
Wanneer u akkoord gaat met de algemene voorwaarden/ voorwaarden automatische incasso dan gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden,
en geeft u KdO Lekkerkerk het recht om de contributie in termijnen van uw rekening te innen tot wederopzegging van uw lidmaatschap.
KdO heeft het recht de hoogte van de contributie aan te passen met daarbij een vermelding op de website van de aanpassing hiervan.

Afrekening vindt plaats per kwartaal.
De familiekorting wordt berekend over de leskorting als die ook is geactiveerd. 
Dus eerst wordt de leskorting berekend over de lesgelden, en over dat resterende bedrag wordt de familiekorting berekend.
In geval van dispuut besluit het bestuur van KdO. Dit besluit is te allen tijde bindend.

Rustend lidmaatschap
In geval van langdurige ziekte/blessure, zwangerschap, studie, e.d. kan een lid het bestuur verzoeken om een tijdelijk ‘rustend’ lidmaatschap. 
In dat geval is voor de betreffende periode alleen de bondscontributie verschuldigd. 
Een verzoek om een rustend lidmaatschap kan worden gestuurd naar de ledenadministratie

Betalingen
De betalingen vinden plaats per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar. 
Als gebruik wordt gemaakt van betaling via automatische incasso is het ook mogelijk per maand te betalen.

Opzegging Lidmaatschap
Het bedanken voor het lidmaatschap van gymnastiekvereniging KdO Lekkerkerk kan alleen 
door schriftelijk op te zeggen voor 1 december, 1 maart, 1 juni of 1 september bij de ledenadministratie.