Contributie

Contributie per kwartaal (per 01-04-2020)

Senioren 16 jaar en ouder
€ 51,30
Jeugdleden tot en met 15 jaar
€ 42,30
Meisjes H (1,25 uur) tot en met 15 jaar
€ 52,85
Meisjes H (1,25 uur) 16 jaar en ouder
€ 64,10
Tweede en meerdere groepen
85% van de contributie              

De contributie voor de selectieturners en turnsters is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week:
aantal trainingsuren per week x € 9,60 = maandbedrag

Skigym
€ 82,50
Skigym niet-leden
€ 95,00
Tarief meetrainen per uur
€   3,00

Familiekortingsregeling
Kdo is een breedtesportvereniging. Door korting te verlenen aan gezinnen met minimaal 3 actieve leden wil zij mogelijke financiële belemmeringen om te sporten, wegnemen.

Om dit te bereiken heeft KdO een familiekortingsregeling.

Hoe werkt deze regeling?
10% korting op het contributiebedrag bij 3 actieve gezinsleden.
25% korting op het contributiebedrag bij 4 of meer actieve gezinsleden.

Voorwaarden
Leden dienen lid te zijn van minimaal 1 (actieve) lesgroep.
Alle contributie dient van hetzelfde rekeningnummer te worden geïncasseerd.
Beoordeling of de regeling van toepassing is, vindt per kwartaal plaats, waarbij enkel recht op korting bestaat indien een geheel kwartaal de regeling van toepassing was.

Afrekening vindt plaats per kwartaal.
De familiekorting wordt berekend over de les korting als die ook is geactiveerd. Dus eerst wordt de les korting berekend over de lesgelden, en over dat resterende bedrag wordt de familiekorting berekend.
In geval van dispuut besluit het bestuur van KdO. Dit besluit is te allen tijde bindend.

Rustend lidmaatschap
In geval van langdurige ziekte/blessure, zwangerschap, studie, e.d. kan een lid het bestuur verzoeken om een tijdelijk ‘rustend’ lidmaatschap. In dat geval is voor de betreffende periode alleen de bondscontributie verschuldigd. Een verzoek om een rustend lidmaatschap kan worden gestuurd naar de ledenadministratie.

Voor de indeling van groepen qua leeftijd geldt, in overeenstemming met de groepsindeling op school, als peildatum 1 oktober.

Betalingen
De betalingen vinden plaats per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar. Als gebruik wordt gemaakt van betaling via automatische incasso is het ook mogelijk per maand te betalen.