Heren trimgroepMANNEN TUSSEN 18 EN 80 JAAR ¨ LET OP ¨

Elke dinsdagavond om 21 uur is er gymnastiek (turn) avond in de gymnastiekzaal naast het “ Schateiland “.
Liefhebbers tussen 18 en 80 jaar, mag ook jonger of ouder zijn, zijn daar van harte welkom.

In deze jachtige tijd is sport en ontspanning noodzakelijk en als het dan ook nog gepaard gaat met een lach en veel gezelligheid dan is dat leuk meegenomen.
Wij oefenen onder de bezielende leiding van de heer Gerrit van IJzeren meestal grondgymnastiek of soms een turntoestel als hulpmiddel.
Nadat alle spieren zijn losgewerkt spelen wij nog een partijtje volleybal dat meestal met veel enthousiasme wordt beoefend.  

De meesten van ons zijn al vele jaren lid van KdO Lekkerkkerk maar de koppel wordt wat kleiner dus zou het leuk zijn als wij weer eens wat nieuwe gezichten zouden zien.    
En, wat is er beter voor de mens dan bewegingsvorming , dus wat let u ......

Kom eens vrijblijvend langs en bekijk het eerst eens vanaf de bank en u zult zien: U raakt in vervoering , U bent niet meer te houden!
Al na een paar weken zegt u: ‘Ik had dit al veel eerder moeten doen’ Wij blij, u blij, en u conditie is weer op peil !!  

Daarom hartelijk welkom geheten door de HEREN TRIMGROEP

U kunt zich hier inschrijven als nieuw lid of voor de twee gratis proeflessen.