Noodmaatregel coronavirus!

Beste Leden,

Noodmaatregel coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van vandaag, 12 maart 2020, hebben wij als bestuur van KdO-Lekkerkerk besloten conform de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de KNGU, alle activiteiten per direct te annuleren en/of te verplaatsen tot en met 31 maart aanstaande. Dit geldt dus voor alle wedstrijden, trainingen, opleidingen en andere groepsbijeenkomsten. Op dit moment is het niet goed mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier zsm bij u op terug.
 
Een directe consequentie die hiermee onlosmakelijk verband houdt is dat de jaarlijkse uitvoering die is gepland voor 4 april aanstaande geen doorgang kan vinden. We zullen als bestuur in overleg met de leiding bezien of er mogelijkheden zijn dit op een later moment dit jaar alsnog doorgang te laten vinden.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen. We zullen u via onze website en eventueel aanvullende nieuwsbrieven tussentijds informeren wanneer daartoe aanleiding is. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan hebben we hiervoor een apart mailadres geopend: corona@kdo-lekkerkerk.nl 
 
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Tot nader bericht, met vriendelijke groet,
Het bestuur