Noodmaatregel coronavirus!

Beste Leden,

Noodmaatregel coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van vandaag, 12 maart 2020, hebben wij als bestuur van KdO-Lekkerkerk besloten conform de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en de KNGU, alle activiteiten per direct te annuleren en/of te verplaatsen tot en met 31 maart aanstaande. Dit geldt dus voor alle wedstrijden, trainingen, opleidingen en andere groepsbijeenkomsten. Op dit moment is het niet goed mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier zsm bij u op terug.
 
Een directe consequentie die hiermee onlosmakelijk verband houdt is dat de jaarlijkse uitvoering die is gepland voor 4 april aanstaande geen doorgang kan vinden. We zullen als bestuur in overleg met de leiding bezien of er mogelijkheden zijn dit op een later moment dit jaar alsnog doorgang te laten vinden.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen. We zullen u via onze website en eventueel aanvullende nieuwsbrieven tussentijds informeren wanneer daartoe aanleiding is. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan hebben we hiervoor een apart mailadres geopend: corona@kdo-lekkerkerk.nl 
 
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Tot nader bericht, met vriendelijke groet,
Het bestuur
 

Jubilarissen 2020

Donderdag 5 maart jl. vond de algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn drie jubilarissen gehuldigd vanwege hun 40-, 50- en 75-jarig lidmaatschap bij de vereniging. Marieke Korpershoek is 40 jaar lid van de vereniging, mevrouw Goverse maar liefst 50 jaar en het bijzondere 75-jarig jubileum is behaald door mevrouw van der Laan. Allen van harte gefeliciteerd!  

Clubkampioenen 2019

Op zaterdag 30 november 2019 vonden de clubkampioenschappen plaats in het Luijten Verwarming Turncentrum. Per categorie werd gestreden om de titel clubkampioen 2019. Na een spannende strijd hebben de volgende leden de titel weten te veroveren:

Anouk Sol (selectie 1 bovenbouw, niet op de foto), Lize van Diemen (selectie 1 onderbouw), Siena Hollander (selectie 2 bovenbouw), Britt de Gooijer (selectie 2 onderbouw), Isabel Bagijn (springgroep), Jens van Vliet (jongens), Joanne Broere (recreatie bovenbouw) en Kirsten de Jong (recreatie onderbouw). Alle clubkampioenen en medaillewinnaars van harte gefeliciteerd!

KdO bedankt de sponsors Buijs Biemond Advocaten en Bloemen van der Graaf voor het mede mogelijk maken van deze dag!